Skróty klawiszowe w programu Firefox
Nawigacja
Skrót Funkcja
Alt + Backspace Przejdź do poprzedniej strony
Alt + Shift + Backspace Przejdź do następnej strony
Alt + Home Strona startowa
Ctrl + O Otwórz plik
F5 + Ctrl + R Odśwież
Ctrl + F5 lub Ctrl + Shift + R Odśwież (pomijając pamięć podręczną)
Esc Zatrzymaj wczytywanie


Aktualna strona
Skrót Funkcja
End Przejdź na koniec strony
Home Przejdź na początek strony
F6 Przejdź do następnej ramki
Shift + F6 Przejdź do poprzedniej ramki
Ctrl + U Źódło strony
Ctrl + P Drukuj
Ctrl + S Zapisz stronę jako...
Ctrl + + Powiększ
Ctrl + - Pomniejsz
Ctrl + 0 Rozmiar pierwotny


Edycja
Skrót Funkcja
Ctrl + C Kopiuj
Ctrl + X Wytnij
Delete Usuń
Ctrl + V Wklej
Ctrl + Y Przywróć
Ctrl + A Zaznacz wszystko
Ctrl + Z Cofnij


Wyszukiwanie
Skrót Funkcja
Ctrl + W lub Ctrl + F4 Zamknij kartę
Ctrl + Shift + W lub Alt + F4 Zamknij okno
Ctrl + strzałka w lewo
Ctrl + strzałka w górę
Przewiń kartę w lewo gdy karta jest aktywna)
Ctrl + strzałka w prawo
Ctrl + strzałka w dół
Przewiń kartę w prawo (gdy karta jest aktywna)
Ctrl + Home Przewiń kartę na początek (gdy karta jest aktywna)
Ctrl + End Przewiń kartę na koniec (gdy karta jest aktywna)
Ctrl + T Nowa karta
Ctrl + N Nowe okno
Ctrl + Tab lub Ctrl + Page Down Następna karta
Alt + Enter - z paska adresu lub szukania Otwórz adres w nowej karcie
Ctrl + Shift + Tab lub Ctrl + Page Up Poprzednia karta
Ctrl + Shift + T Przywróć ostatnio zamkniętą kartę
Ctrl + Shift + N Przywróć ostatnio zamknięte okno
Ctrl + (1 to 8) Przejdź do karty (od 1 do 8)
Ctrl + 9 Przejdź do ostatniej karty
Ctrl + Shift + E Podgląd grupowania kart


Historia
Skrót Funkcja
Ctrl + H Panel boczny - Historia
Ctrl + Shift + H Okno biblioteki (historia)


Zakładki
Skrót Funkcja
Ctrl + Shift + D Dodaj zakładki do wszystkich kart
Ctrl + D Dodaj zakładkę do tej karty
Ctrl + B lub Ctrl + I Zakładki - panel boczny
Ctrl + Shift + B Okno biblioteki


Narzędzia
Skrót Funkcja
Ctrl + J Pobieranie plików
Ctrl + Shift + A Dodatki
Ctrl + Shift + J Konsola błędów
Ctrl + Shift + K Konsola WWW
Ctrl + Shift + P Przełączanie trybu prywatnego
Ctrl + Shift + Del Wyczyść historię przeglądania


Różne
Skrót Funkcja
Ctrl + Enter Dokończ adres .com
Shift + Enter Dokończ adres .net
Ctrl + Shift + Enter Dokończ adres .org
Del Usuń zaznaczoną wartość autouzupełniania
F11 Tryb pełnoekranowy
Alt lub F10 Włącz pasek menu (gdy jest ukryty)
Ctrl + / Wyświetl/ukryj pasek dodatków
F7 Przeglądanie z użyciem kursora
Alt + D
F6
Ctrl + L
Przejdź do paska adresu
Alt + strzałka w górę
Alt + strzałka w dół
F4


Skróty klawiszowe mediów (tylko widea OGG/Theora)
Skrót Funkcja
Spacja Odtwarzaj / Zatrzymaj
Strzałka w dół Zmniejsz poziom wzmocnienia
Strzałka w górę Zwiększ poziom wzmocnienia
Ctrl + Strzałka w dół Wyłącz dźwięk
Ctrl + Arrow up Włącz dźwięk
Strzałka w lewo Przejdź do tyłu o 15 sekund
Ctrl + Strzałka w lewo Przejdź do tyłu o 10 %
Strzałka w prawo Przejdź do przodu 15 sekund
Ctrl + Strzałka w prawo Przejdź do przodu 10 %
Home Przejdź na początek
End Przejdź na koniec
Pobierz najnowszą wersję programu:


Nazwa Data Ilość pobrań Ocena

Firefox 59.0.2

Firefox to jedna z najpopularniejszych przeglądarek internetowych. Charakteryzuje się wygodnym i nowoczesnym interfejsem, wysoką wydajnością, zaawansowanym bezpieczeństwem podczas przeglądania witryn internetowych, rozbudowaną personalizacją oraz możliwością synchronizacji prywatnych danych (kart, zakładek) pomiędzy poszczególnymi wersjami aplikacji zgodnych z systemem Windows lub urządzeniami przenośnymi.
2018-04-02
1180
Ocena