Niebieski ekran


Czym jest niebieski ekran?
Jak uaktywnić powiadamianie o błędach krytycznych?
Szczegółowe omówienie kodów i rodzajów błędów.
Stop 0x0000000A lub IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Stop 0x0000001E lub KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Stop 0x00000023 FAT_FILE_SYSTEM
Stop 0x00000024 lub NTFS_FILE_SYSTEM
Stop 0x0000002E lub DATA_BUS_ERROR
Stop 0x0000003F lub NO_MORE_SYSTEM_PTES
Stop 0x00000050 lub PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Stop 0x00000077 lub KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR
Stop 0x0000007A lub KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR
Stop 0x000000ED lub UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
Stop 0x0000007B lub INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
Stop 0x0000007F lub UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
Stop 0x00000079 lub MISMATCHED_HAL
Stop 0x0000009F lub DRIVER_POWER_STATE_FAILURE
Stop 0x000000C2 lub BAD_POOL_CALLER
Stop 0x000000D1 lub DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Stop 0x000000D8 lub DRIVER_USED_EXCESSIVE_PTES
Stop 0x000000EA lub THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER
Stop 0x000000F2 lub HARDWARE_INTERRUPT_STORM
Stop 0xC000021A lub STATUS_SYSTEM_PROCESS_TERMINATED
Stop 0xC0000221 lub STATUS_IMAGE_CHECKSUM_MISMATCH
Stop 0xc000026C lub STATUS_IMAGE_CHECKSUM_MISMATCH
Stop 0xC0000218 lub UNKNOWN_HARD_ERROR